โครงการ “จิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์” สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

info 28-7-62