แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งวดที่4/2563) เพื่อเรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

90813412_2531238610465096_4492904789436268544_o

แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมีนาคม 2563 (งวดที่ 4/2563)

ได้รับการแจ้งการถึงแก่ความตายระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 เพื่อเรียกเก็บสิ้นเดือนเมษายน 2563

👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 566 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/ฌค.20-1.pdf
👉👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 326 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/ฌส.25-2.pdf