🚨แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนเมษายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564

👉เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนเมษายน 2564👈

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 596 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 322 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

168381847_2832393473682940_4427893443318959587_n