26 ตุลาคม ถวายดอกไม้จันทน์ ได้ช่วงเวลากี่โมง และการแต่งกาย เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

3931842

39318433931844 S__15679493 S__15679494 S__15679495 S__15679496 S__15679497 S__15679498 S__15679499