มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นางสุดา ปกปิงเมือง สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของ  นางสุดา  ปกปิงเมือง   สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000 บาท

ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ฝากรูปไว้ลงเวป สนง 29-07-59