มอบเงินค่าจัดการศพ นายสุจิตต์ ไชยชนะใหญ่ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ

 นายสุจิตต์ ไชยชนะใหญ่ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

  จำนวน 200,000 บาท  ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

 และนำพวงหรีด คารวะศพ  นายสุจิตต์ ไชยชนะใหญ่ 

ณ บ้านเลขที่ 8 ถนน สันป่ายาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ในนาม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA