มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นายพลอย ยุปา สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นายพลอย  ยุปา  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

จำนวน 200,000 บาท  ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ในนาม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA